contact   |   login
Zoeken
 

Over leiderschap en verantwoordelijkheid:
‘We zijn één achtervang kwijt, maar we hebben er 47 terug


‘Op onze school gaat geen leerling meer naar de achtervang’. De teams van de Spoorzoeker, OPDC en Ortolaan in Roermond hadden er rond de zomervakantie 2014 twee uur voor nodig om met dit statement te komen. Ze spraken het uit tegenover hun leerlingen, maar ook tegenover elkaar, als leraren en collega’s. Gaandeweg het schooljaar vond er daardoor een metamorfose plaats: Meer autonomie en meer kracht was het gevolg bij leerlingen en leraren. In onderstaand filmpje leidt Marcel van Herpen de nieuwe praktijk en de ontwikkelingen op deze Midden-Limburgse school in. Daarna komen leraren en leerlingen aan het woord. Over pedagogisch leiderschap en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. ‘We zijn een achtervang kwijt, maar we hebben er 47 voor terug.’
 Klik op onderstaande link om het bijbehorende filmpje te bekijken:

https://vimeo.com/98378584

Een film van Guido Crolla, in de serie 'Onderwijsneuzen'

Bouw KEC

Woensdag 7 mei 2014:
Op de eerste schooldag na de meivakantie, gingen we een kijkje nemen op de bouwplaats. We dachten dat we dan bouwvakkers bezig zouden zien, maar er was niemand te bekennen, behalve twee duiven. Misschien hadden de bouwvakkers nog de hele week meivakantie?
Wel was (op één hoopje na) alle rommel van het slopen opgeruimd.
Verder stond er alleen nog een toilet en twee borden.
Hopelijk is er gauw meer te zien!
Groetjes van Tom en Esther (De Spoorzoeker)

 

 
Prins Bryan I en Prinses Anoek ISloop van de Balans

Vorige week donderdag is de start gemaakt voor onze nieuwbouw. Onder begeleiding van juf Sanne, meneer Paul en juf Josje mochten Cheyenna, Dayo en Joeri aanwezig zijn bij de officiële start van de nieuwbouw. De wethouders meneer Ijff en meneer Kemp waren aanwezig om een start te maken met de sloop van het oude gebouw van de Balans. Op deze locatie zal namelijk de nieuwbouw voor het Kennis en Expertisecentrum komen.
De leerlingen hebben geholpen met het rondbrengen van koffie en thee voor de genodigden. Verder hebben ze mogen helpen met het onthullen van de informatieborden.

 


Website-leerlingen

De afgelopen weken hebben uit iedere groep 3 leerlingen met juf Iris gewerkt om te leren hoe ze artikelen kunnen schrijven voor op de website.
Zo leerden ze hoe ze met Word kunnen werken, hoe ze plaatjes kunnen vinden en opslaan en hoe ze foto's moeten maken met de nieuwe schoolcamera!!!
Ze gaan iedere maand een artikel schrijven voor op de website. Zo houden we alle ouders op de hoogte van alle leuke dingen die de kinderen doen op school! De kinderen helpen de juffen en meester hier enorm mee en ontwikkelen hiermee hun ICT-talenten en hun schrijverstalent!
Ook hebben ze geleerd hoe ze alles wat ze  gemaakt hebben kunnen doormailen naar de juf of meester!

 

 Even voorstellen!!! 

Wij zijn de nieuwe leden van de leerlingenraad.
Van links naar rechts zien jullie:
- Anoek uit de groep van juf Bernice
- Priscilla uit de groep van juf Randi
- Ayoub uit de groep van juf Noortje
- Danillio uit de groep van meester Roy
- Ivo uit de groep van juf Josje

Onze taken zijn:
- het goede voorbeeld geven voor de klas;
- ideeën van de klas inbrengen in de leerlingenraad;
- alles wat in de leerlingenraad met juf Sanne besproken wordt, bespreken wij weer in de klas;
- als er belangrijke beslissingen gemaakt moeten worden, stemmen we hierover in de klassen;
- en nog veel meer belangrijke taken!!!

 

Groetjes De Leerlingenraad

 De nieuwe schoolgids staat online!

Deze kunt U vinden onder het kopje organisatie, tabblad Schoolgids!
In de schoolgids vindt U alle belangrijke informatie met betrekking tot de Spoorzoeker.
Als er nog vragen zijn naar aanleiding van het lezen van de schoolgids, dan horen wij die graag!

Team SO De Spoorzoeker
 Ook op de Spoorzoeker zijn we weer met veel energie en plezier begonnen aan een nieuw schooljaar.


Ook op de Spoorzoeker zijn we weer met veel energie en plezier begonnen aan een nieuw schooljaar. In dit nieuwe schooljaar zijn we ook begonnen met een nieuwe rekenmethode en een nieuwe versie van onze bestaande taal- en spellingmethode.

Daarnaast gaan we ook werken met nieuwe software bij de rekenmethode. Helaas nemen we daarom afscheid van Rekentuin. Natuurlijk is het voor ouders wel mogelijk dat hun kind thuis wel nog op Rekentuin kan, als ze een particulier account aanmaken. De nieuwe software zal goed aansluiten bij de nieuwe methode, modern en aantrekkelijk voor leerlingen zijn. Zodra deze definitief is ingevoerd zullen wij dat hier bekend maken!!!

Daarnaast zijn we ook gestart met muzieklessen door één van onze vaste leerkrachten. Iedere donderdag gaan alle groepen met juf Josje muzikaal aan de slag.

Verder gaan we ook op korte termijn met een aantal leerlingen aan de slag die speciale taakjes krijgen om artikelen te schrijven en foto's te maken, zodat ouders en andere geïnteresseerden regelmatig op de hoogte gehouden worden over alle leuke dingen die de kinderen doen en meemaken.
Streven is om minimaal 1x per maand voor iedere groep een verslag op de site te plaatsen, dus houdt de site goed in de gaten!

 


Kalender schooljaar 2013-2014 bijgewerkt
 

Wilt U nu alvast weten wanneer volgend schooljaar alle vakanties zijn, of wanneer de koffie-ochtenden plaatsvinden? Kijk dan nu bij de kalender. Deze is bijgewerkt voor het volgende schooljaar. Bij de licht blauwe teksten krijgt U extra informatie als U met de muis op de tekst gaat staan.  
 Kriebelteam start na de zomervakantie 


Na de zomervakantie start een team van kriebelmoeders op onze school. Na iedere vakantie zullen alle leerligen gecontroleerd worden op hoofdluis door dit team. Voor de verdere gang van zake hieromtrent verwijzen wij graag naar het Hoofdluizenprotocol, te vinden op deze website onder het kopje 'Organisatie'> Protocollen.
 


Resultaten Tevredenheidsonderzoeken

De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers zijn bekend. Deze onderzoeken zijn afgenomen in 2012. De resultaten vindt u op deze site onder het kopje Organisatie > Tevredenheidsonderzoeken.

 

Klik hier voor het nieuws van het schooljaar 2012-2013

      

Klik hier voor het nieuws van het schooljaar 2011-2012


Klik hier voor het nieuws van het schooljaar 2010-2011